Redirecționează până la 3.5% din impozitul pe venitul din anul anterior către Fundația Misericors - Trup pentru suflet

09.01.2020 Campanii


Conform legii în România, dacă ești salariat, poți redirecționa până la 3.5% din impozitul pe venitul realizat în anul anterior către o organizație non-profit care servește o cauză care îți este dragă.

Prin Formularul 230 aveţi posibilitatea de a redirecţiona până la 3,5% din impozitul pe venit pentru a ajuta persoane cu dizabilități locomotorii și neuromotorii. Redirecționarea nu reprezintă o donație sau o sponsorizare ci un procent din impozitul pe care l-ai plătit oricum statului. Cu alte cuvinte îi spui statului român cum să cheltuie o parte din acești bani.

 

Cine poate depune Formularul 230

 

Orice persoană fizică, care în anul 2019 a realizat venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, poate solicita organului fiscal central competent direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, prin depunerea Formularului 230 – „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

Formularul 230 se depune și de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.

Formularul 230 se completează în două exemplare și se depune la organul fiscal central competent până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

---------

Despre Fundația Misericors - Trup pentru suflet

Fundația Misericors – Trup pentru suflet este o organizație non-profit dedicată ajutării persoanelor cu dizabilități (handicap) neuromotorii si locomotorii cărora posibilitățile materiale nu le permit accesul la tratament de specialitate.

Persoana de contact

Ana-Maria Barbu
fundatia@misericors.com
(+40) 770 771 973
fb.com/fundatiemisericors