Proiectele noastre

Recuperare

Oferim servicii medicale recuperatorii pentru persoanele cu afecțiuni neuromotorii și locomotorii.

Aflați detalii

Stomatologie

Oferim servicii medicale stomatologice pentru persoanele cu posibilități financiare reduse.

Aflați detalii

Accesibilitate

Înlesnim accesul persoanelor cu handicap în diferite funcțiuni publice prin construirea de rampe de acces.

Aflați detalii